AKTUALNOŚCI
2017-05-26
Ochrona klimatu w operacjach LSR

Dostępny jest drugi kurs w ramach bloku tematycznego D!

2017-05-22
Poprawkowa sesja testów już w przyszłym tygodniu!
Poprawkowa sesja testów odbędzie się w dniach 29 maja - 6 czerwca br.
2017-05-13
Rozpoczęcie naborów wniosków już w końcu maja!

Od 29 maja do 12 czerwca odbędą się nabory wniosków na realizację operacji w ramach LSR. Ogłoszenia o naborach dostępne są na stronie www.polnocnemazowsze.pl

2017-04-12
Wkład rzeczowy

Wymagany wkład własny do projektu (operacji) może być wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej. Musi on jednak obejmować koszty kwalifikowalne i bezpośrednio powiązane z charakterem i zakresem planowanej operacji.

2017-04-10
Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Przypominamy rodzaje wydatków, które kwalifikują się do refundacji w operacjach LSR

2017-03-28
Projekty grantowe
Udostępniamy prezentację ze szkoleń grantowych.
2017-03-21
Prezentacje szkoleniowe
Udostępniamy prezentacje z marcowych szkoleń.
2017-03-06
30% biznesplanu

Beneficjent wsparcia ma obowiązek wykonać minimum 30% zakładanego w biznesplanie poziomu sprzedaży w rok po otrzymaniu płatności końcowej.

2017-03-03
Samozatrudnienie i etat
Czy podejmując działalność gospodarczą w ramach LSR można pracować na etacie?
2017-02-24
Rolnik przedsiębiorcą
Czy rolnik ubezpieczony w ZUS może ubiegać się o wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej z LSR?
AKTUALNOŚCI
2017-03-21
Udostępniamy prezentacje z marcowych szkoleń.


Poniżej dostępne są do pobrania prezentacje ze szkoleń stacjonarnych prowadzonych w gminach LGD w dniach 7 - 20 marca 2017 r.:

Prezentacja szkoleniowa cz. I

Prezentacja szkoleniowa cz. II

Prezentacja szkoleniowa cz. III