Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2019-11-05
Nowy formularz 4z

Od czerwca br. obowiązuje nowy formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania.

2019-11-01
Listopadowe szkolenia i testy online

Listopadowa sesja testów odbędzie się w dniach 16 - 30 listopada br.

2019-10-30
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest pierwszy kurs B.10 w ramach nowego szkolenia w bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS" poświęcony informowaniu w operacjach RLKS.

2019-10-01
Październikowe szkolenia i testy online

Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br.

2019-09-27
Trzeci kurs w ramach bloku D

Dostępny jest trzeci kurs w ramach bloku D "Środowisko i klimat" poświęcony adaptacji do skutków zmian klimatu w projektach inwestycyjnych

2019-08-28
Drugi kurs w ramach bloku D

Dostępny jest drugi kurs w ramach bloku D "Środowisko i klimat" poświęcony ochronie klimatu w projektach inwestycyjnych

2019-08-01
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D7 w ramach bloku D "Środowisko i klimat".

2019-06-24
Zaświadczenia ukończenia szkoleń
Zaświadczenia będę do odbioru w biurze LGD
2019-06-19
Ankieta
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej!
2019-06-12
Sporządzanie biznesplanu

W ramach bloku C "Wypełnianie biznesplanu" dostępne są trzy kursy szkoleniowe poświęcone wypełnianiu formularza biznesplanu będącego załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

E-KURSY

Witamy na platformie EPIK! 

Kursy szkoleniowe dostępne są w ramach czterech bloków tematycznych (szkoleń)

Zapraszamy do udziału w kursach!


C. Podejmowanie działalności gospodarczej I. - listopad 2019
Dostępne są trzy kursy szkoleniowe C1beta - C3beta
C. Rozwijanie działalności gospodarczej - listopad 2019
Dostępne są trzy kursy szkoleniowe C7 - C9
C. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu - listopad 2019
Dostępne są trzy kursy szkoleniowe C13 - C15.
C. Wypełnianie biznesplanu - listopad 2019
Dostępne są trzy kursy szkoleniowe C16 - C18
D. Środowisko i klimat I - listopad 2019
Dostępne są kursy D1 - D3
D. Środowisko i klimat II - listopad 2019
Dostępne są kursy D4 - D6