Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2018-11-02
Listopadowe szkolenia i testy online

Listopadowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 30.11 br. 

2018-10-25
Wypełnianie Wniosku o Płatność - cz. I

Dostępny jest pierwszy kurs poświęcony wypełnianiu Wniosku o Płatność dla operacji innych, niż podejmowanie działalności gospodarczej i projekty grantowe.

2018-09-03
Kursy dotyczące podejmowania działalności

Dostępne są już trzy kursy dotyczące Wniosku o Płatność dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

2018-07-16
Szkolenia w związku z naborem wniosków

Szkolenia przygotowujące do najbliższego naboru wniosków odbędą się w dniach: 23, 24 i 25 lipca br.

2018-07-11
Nabory wniosków na rozwój przedsiębiorczości

Nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej odbędą się od 2-go do 20-go sierpnia br.

2017-10-31
Nowe wzory dokumentów dla Wnioskodawców
Dostępne są nowe wzory dokumentów w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR
2017-09-18
Portal konkurencyjności
Wnioskodawcy i beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek wyboru oferty w trybie konkurencyjnym.
2017-09-15
Zmiana Rozporządzenia RLKS

Obowiązuje już zmienione Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS" objętego PROW 2014–202.

2017-06-26
Ekoinnowacje

Dostępny jest trzeci kurs w ramach bloku tematycznego D poświęcony ekoinnowacyjności.

2017-06-19
Ankiety
Prosimy o wypełnienie ankiety!
E-KURSY

Witamy na platformie EPIK! 

Kursy szkoleniowe dostępne są w ramach czterech bloków tematycznych (szkoleń)

Zapraszamy do udziału w kursach!


C. Podejmowanie działalności gospodarczej I. - listopad 2018
Dostępne są trzy kursy szkoleniowe C1beta - C3beta
C. Rozwijanie działalności gospodarczej - listopad 2018
Dostępne są trzy kursy szkoleniowe C7 - C9
D. Środowisko i klimat I - listopad 2018
Dostępne są kursy D1 - D3
D. Środowisko i klimat II - listopad 2018
Dostępne są kursy D4 - D6