Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2018-10-01
Październikowe szkolenia i testy online

Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 16 - 30.10 br. 

2018-09-03
Kursy dotyczące podejmowania działalności

Dostępne są już trzy kursy dotyczące Wniosku o Płatność dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

2018-08-02
Sierpniowe szkolenia i testy online

Sierpniowa sesja testów odbędzie się w dniach 3 - 10 sierpnia br. Sesja poprawkowa nastąpi w dniach 12-16 sierpnia br.

2018-07-16
Szkolenia w związku z naborem wniosków

Szkolenia przygotowujące do najbliższego naboru wniosków odbędą się w dniach: 23, 24 i 25 lipca br.

2018-07-11
Nabory wniosków na rozwój przedsiębiorczości już wkrótce

Nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej odbędą się od 2-go do 20-go sierpnia br.

2017-10-31
Nowe wzory dokumentów dla Wnioskodawców
Dostępne są nowe wzory dokumentów w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR
2017-09-18
Portal konkurencyjności
Wnioskodawcy i beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek wyboru oferty w trybie konkurencyjnym.
2017-09-15
Zmiana Rozporządzenia RLKS

Obowiązuje już zmienione Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS" objętego PROW 2014–202.

2017-06-26
Ekoinnowacje

Dostępny jest trzeci kurs w ramach bloku tematycznego D poświęcony ekoinnowacyjności.

2017-06-19
Ankiety
Prosimy o wypełnienie ankiety!
AKTUALNOŚCI
2018-08-02

Sierpniowa sesja testów odbędzie się w dniach 3 - 10 sierpnia br. Sesja poprawkowa nastąpi w dniach 12-16 sierpnia br.Szanowni Państwo


      W dniach 3 - 10 sierpnia br. dostępna będzie sesja testów, obejmująca kursy tematyczne w ramach bloków A, B, C i D:


Blok A. Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022

A.1. Cel 1 LSR: Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD

A.2. Cel 2 LSR: Rozwój przedsiębiorczości i kapitału gospodarczego obszaru LGD

A.3. Cel 3 LSR: Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD do rozwoju turystyki 2016


Blok B. Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR

B.1. Ogólne zasady wspierania realizacji projektów w ramach LSR

B.2. Zasady finansowania projektów w ramach LSR

B.3. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach LSR


Blok B. Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy

B.4. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy cz. I

B.5. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy cz. II

B.6. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy cz. IIIBlok C I Społeczność i przedsiębiorczość


C.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach LSRD.4. Zielone miejsca pracy


D.5. Współpraca gospodarcza w lokalnym ekorozwoju


D.6. Skracanie łańcuchów dostaw


Na dzień 12 - 16 sierpnia br. przewidywana jest sesja poprawkowa.

Testy przypisane są po jednym do każdego kursu szkoleniowego, a ich celem jest sprawdzanie stanu wiedzy uczestnika na temat określony w danym kursie. Zaliczenie trzech kursów w ramach poszczególnego szkolenia, poprzez zaliczenie trzech testów, umożliwia uzyskanie zaświadczenia ukończenia szkolenia, punktowanego w kryteriach wyboru przy aplikowaniu o środki w konkursie na realizację operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2016 - 2022.

Poszczególne testy składają się z 10-ciu pytań, punktowanych po 1 punkt każde pytanie oraz z pięciu opcjonalnych odpowiedzi do każdego pytania, w tym jednej właściwej, którą należy zaznaczyć w momencie rozwiązywania testu online. Maksymalny czas udzielania odpowiedzi na każde pytanie testowe wynosi 2 minuty (120 sekund), zaś maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z danego testu to 10 punktów.

Do zaliczenia testu wymagana jest znajomość treści prezentacji kursowej i uzyskanie minimum 80% przyjętej punktacji w danym teście. 
Informacja o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu, ukończeniu i zaliczeniu lub niezaliczeniu znajduje się w zakładce TWOJA STRONA. Zaliczenie trzech kursów w ramach poszczególnego szkolenia uprawnia do uzyskania zaświadczenia ich ukończenia.


Nowe szkolenia w ramach bloku C: "Podejmowanie działalności gospodarczej" oraz "Rozwijanie działalności gospodarczej", które stanowią aktualizację i rozwinięcie dotychczasowego bloku C I, od września br. zastąpią szkolenie C I. Oznacza to, iż rozpoczęte testy w ramach szkolenia C I będzie można zaliczać jeszcze w ramach sesji lipcowej i sierpniowej. Uczestniczy, którzy jeszcze nie zaczęli podchodzenia do testów przypisanych do kursów w ramach bloku C (szkolenie C I) powinni korzystać z kursów i testów w ramach dwóch nowych, wyż. wym. szkoleń, odpowiednio do zainteresowania podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej w ramach LSR.


Zapraszamy i życzymy powodzenia!