Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2020-01-18
Poprawkowa sesja testów

Styczniowa, poprawkowa sesja testów odbywa się w dniach 18 - 31 stycznia br.

2020-01-10
Nabory wniosków już wkrótce

Nabory wniosków odbędą się w dniach 20 stycznia - 18 lutego 2020 r. Dostępnych jest 11 ogłoszeń o naborach wniosków oraz ogłoszenie o powierzeniu granów.

2019-12-31
Styczniowe szkolenia i testy online

Styczniowa sesja testów odbędzie się w dniach 3 - 16 stycznia br. a sesja poprawkowa 18 - 31 stycznia br.

2019-12-18
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest trzeci kurs B.12 w ramach szkolenia B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS" poświęcony realizacji operacji obejmujących roboty budowlane.

2019-12-10
Ankieta
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej!
2019-12-01
Grudniowe szkolenia i testy online

Grudniowa sesja testów odbywa się w dniach 8 - 22 grudnia br.

2019-11-27
Kwalifikowalność kosztów w operacjach RLKS

Dostępny jest nowy kurs B.11 w ramach bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS" poświęcony kwalifikowalności kosztów w operacjach RLKS

2019-11-05
Nowy formularz 4z

Od czerwca br. obowiązuje nowy formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania.

2019-10-30
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest pierwszy kurs B.10 w ramach nowego szkolenia w bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS" poświęcony informowaniu w operacjach RLKS.

2019-10-01
Październikowe szkolenia i testy online

Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br.

AKTUALNOŚCI
2019-05-27

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w dniach 30-31 maja br. związanych z ogłoszonym terminem naboru wniosków w ramach realizacji LSR.


Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych z ogłoszonym terminem naboru wniosków w terminie 03.06-02.07.2019 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.L.p.

Termin szkolenia

Godzina

Miejsce szkolenia


1.30.05.201910:00-13:00

Urząd Gminy Szydłowo,

ul. Mazowiecka 61

(sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z gmin: Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Dzierzgowo, Stupsk


2.31.05.201908:30-11:30

Urząd Miasta Przasnysz,

ul. Jana Kilińskiego 2

(sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z miasta Przasnysz i z gmin: Przasnysz, Krasne, Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała, Karniewo


3.31.05.201913:00-16:00

Urząd Gminy Ciechanów,

ul. Fabryczna 8
(sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z gmin: Ciechanów, Grudusk, Regimin, Sońsk, Opinogóra Górna, Ojrzeń, Gołymin-Ośrodek


Program szkolenia obejmuje:


1. LGD "Północne Mazowsze"- realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2022, obszar realizacji projektów;


2. Rodzaje wnioskodawców, zakresy operacji i przedsięwzięcia w ramach których są ogłoszone nabory:

 • Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej,
 • Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm
 • Rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych
 • Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej  i rozwój infrastruktury około drogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie)
 • Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym
 • Odnowa lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
 • Lokalne wydarzenia kulturalne i artystyczne promujące historię regionu, promocja
 • Budowa obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych
 • Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na potrzeby turystyki obszaru LGD
 • Oznakowanie obiektów na potrzeby turystyki i promocji
 • Rozwój szlaków turystycznych, dydaktycznych i ścieżek rowerowych,

3. Omówienie dokumentów związanych z naborami wniosków;


4. Procedura przebiegu naboru wniosków, lokalne kryteria wyboru operacji.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu: do 29.05.2019 do godz. 10:00 w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.  23 671 12 02.


Planowana grupa uczestników w każdym ze szkoleń 60-70 osób.


O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.


Biuro LGD prowadzi indywidualne konsultacje - zwracamy się z prośba o wcześniejsze umawianie terminów z pracownikiem LGD tel. 23 671 12 02.


Informacja o szkoleniach do pobrania (PDF)


Prezentacja szkoleniowa (PDF)