Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2020-10-01
Październikowe szkolenia i testy online

Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br. 

2020-08-28
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.11 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony europejskiej Strategii na rzecz bioróżnorodności.

2020-08-03
Sierpniowe szkolenia i testy online

Sierpniowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 sierpnia br. 

2020-07-30
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.10 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony Europejskiemu Zielonemu Ładowi

2020-07-01
Lipcowe szkolenia i testy online

Lipcowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 lipca br. 

2020-06-29
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest nowy kurs B.18 w ramach szkolenia z nowego bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS III" - poświęcony umowie na realizację operacji RLKS.

2020-06-23
Wypełnij ankietę!
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej do końca czerwca br.!
2020-06-02
Komunikat w sprawie zmiany przepisów wprowadzonych w związku z epidemią
Zmiany przepisów dla beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczą: zobowiązania do realizacji operacji w określonym terminie, wykonywania działalności gospodarczej i realizacji założeń biznesplanu, utrzymania liczby pracowników i zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej, poniesienia kosztów kwalifikowalnych.
2020-05-27
Zmiany w trybie konkurencyjnym wyboru wykonawców w związku z COVID19
We wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, przestał on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.
2020-05-27
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest nowy kurs B.17 w ramach szkolenia z nowego bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS III" - poświęcony umowie na realizację operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2019-05-27

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w dniach 30-31 maja br. związanych z ogłoszonym terminem naboru wniosków w ramach realizacji LSR.


Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych z ogłoszonym terminem naboru wniosków w terminie 03.06-02.07.2019 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.L.p.

Termin szkolenia

Godzina

Miejsce szkolenia


1.30.05.201910:00-13:00

Urząd Gminy Szydłowo,

ul. Mazowiecka 61

(sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z gmin: Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Dzierzgowo, Stupsk


2.31.05.201908:30-11:30

Urząd Miasta Przasnysz,

ul. Jana Kilińskiego 2

(sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z miasta Przasnysz i z gmin: Przasnysz, Krasne, Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała, Karniewo


3.31.05.201913:00-16:00

Urząd Gminy Ciechanów,

ul. Fabryczna 8
(sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z gmin: Ciechanów, Grudusk, Regimin, Sońsk, Opinogóra Górna, Ojrzeń, Gołymin-Ośrodek


Program szkolenia obejmuje:


1. LGD "Północne Mazowsze"- realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2022, obszar realizacji projektów;


2. Rodzaje wnioskodawców, zakresy operacji i przedsięwzięcia w ramach których są ogłoszone nabory:

 • Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej,
 • Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm
 • Rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych
 • Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej  i rozwój infrastruktury około drogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie)
 • Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym
 • Odnowa lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
 • Lokalne wydarzenia kulturalne i artystyczne promujące historię regionu, promocja
 • Budowa obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych
 • Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na potrzeby turystyki obszaru LGD
 • Oznakowanie obiektów na potrzeby turystyki i promocji
 • Rozwój szlaków turystycznych, dydaktycznych i ścieżek rowerowych,

3. Omówienie dokumentów związanych z naborami wniosków;


4. Procedura przebiegu naboru wniosków, lokalne kryteria wyboru operacji.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu: do 29.05.2019 do godz. 10:00 w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.  23 671 12 02.


Planowana grupa uczestników w każdym ze szkoleń 60-70 osób.


O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.


Biuro LGD prowadzi indywidualne konsultacje - zwracamy się z prośba o wcześniejsze umawianie terminów z pracownikiem LGD tel. 23 671 12 02.


Informacja o szkoleniach do pobrania (PDF)


Prezentacja szkoleniowa (PDF)