Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2022-09-21
Cykl spotkań konsultacyjnych w gminach LGD

Cykl spotkań konsultacyjnych w gminach obszaru Lokalnej Grupy Działania Północne Mazowsze.

2022-09-01
Wrześniowe szkolenia i sesja testów online

We wrześniu br. sesja testów odbędzie się w dniach 23-30 wrześnie br. Zapraszamy!


2022-08-01
Nowe formularze wniosków o płatność
Jeśli w danej sprawie nie był jeszcze składany żaden wniosek o płatność obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 5z.
2022-07-12
Wypełnij ankietę!
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej!
2022-03-01
Zaświadczenia ukończenia szkoleń
Uprzejmie informujemy, że odbioru zaświadczeń ukończenia szkoleń
można dokonać osobiście
w biurze LGD w godzinach pracy.
Po dniu 7 marca 2022 r. zaświadczenia będziemy wysyłać pocztą.
2022-01-20
Ogłoszenie o naborach wniosków
Nabory wniosków numer 1/2022 i 2/2022 odbędą się od 7 lutego do 7 marca 2022r.

2022-01-19
Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

W związku z nadchodzącym terminem naboru wniosków (07.02.2022 - 07.03.2022)
zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.

2022-01-17
Nabory wniosków już wkrótce

Najbliższy i ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR 2016 - 2022 odbędzie się od 07.02.2022 - do 07.03.2022 r.

2020-11-03
Zmiany w Rozporządzeniu
Od września 2020 r. obowiązują nowe zmiany w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
2020-08-28
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.11 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony europejskiej Strategii na rzecz bioróżnorodności.

AKTUALNOŚCI
2019-05-27

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w dniach 30-31 maja br. związanych z ogłoszonym terminem naboru wniosków w ramach realizacji LSR.


Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych z ogłoszonym terminem naboru wniosków w terminie 03.06-02.07.2019 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.L.p.

Termin szkolenia

Godzina

Miejsce szkolenia


1.30.05.201910:00-13:00

Urząd Gminy Szydłowo,

ul. Mazowiecka 61

(sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z gmin: Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Dzierzgowo, Stupsk


2.31.05.201908:30-11:30

Urząd Miasta Przasnysz,

ul. Jana Kilińskiego 2

(sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z miasta Przasnysz i z gmin: Przasnysz, Krasne, Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała, Karniewo


3.31.05.201913:00-16:00

Urząd Gminy Ciechanów,

ul. Fabryczna 8
(sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z gmin: Ciechanów, Grudusk, Regimin, Sońsk, Opinogóra Górna, Ojrzeń, Gołymin-Ośrodek


Program szkolenia obejmuje:


1. LGD "Północne Mazowsze"- realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2022, obszar realizacji projektów;


2. Rodzaje wnioskodawców, zakresy operacji i przedsięwzięcia w ramach których są ogłoszone nabory:

 • Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej,
 • Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm
 • Rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych
 • Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej  i rozwój infrastruktury około drogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie)
 • Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym
 • Odnowa lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
 • Lokalne wydarzenia kulturalne i artystyczne promujące historię regionu, promocja
 • Budowa obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych
 • Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na potrzeby turystyki obszaru LGD
 • Oznakowanie obiektów na potrzeby turystyki i promocji
 • Rozwój szlaków turystycznych, dydaktycznych i ścieżek rowerowych,

3. Omówienie dokumentów związanych z naborami wniosków;


4. Procedura przebiegu naboru wniosków, lokalne kryteria wyboru operacji.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu: do 29.05.2019 do godz. 10:00 w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.  23 671 12 02.


Planowana grupa uczestników w każdym ze szkoleń 60-70 osób.


O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.


Biuro LGD prowadzi indywidualne konsultacje - zwracamy się z prośba o wcześniejsze umawianie terminów z pracownikiem LGD tel. 23 671 12 02.


Informacja o szkoleniach do pobrania (PDF)


Prezentacja szkoleniowa (PDF)