Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2020-01-18
Poprawkowa sesja testów

Styczniowa, poprawkowa sesja testów odbywa się w dniach 18 - 31 stycznia br.

2020-01-10
Nabory wniosków już wkrótce

Nabory wniosków odbędą się w dniach 20 stycznia - 18 lutego 2020 r. Dostępnych jest 11 ogłoszeń o naborach wniosków oraz ogłoszenie o powierzeniu granów.

2019-12-31
Styczniowe szkolenia i testy online

Styczniowa sesja testów odbędzie się w dniach 3 - 16 stycznia br. a sesja poprawkowa 18 - 31 stycznia br.

2019-12-18
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest trzeci kurs B.12 w ramach szkolenia B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS" poświęcony realizacji operacji obejmujących roboty budowlane.

2019-12-10
Ankieta
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej!
2019-12-01
Grudniowe szkolenia i testy online

Grudniowa sesja testów odbywa się w dniach 8 - 22 grudnia br.

2019-11-27
Kwalifikowalność kosztów w operacjach RLKS

Dostępny jest nowy kurs B.11 w ramach bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS" poświęcony kwalifikowalności kosztów w operacjach RLKS

2019-11-05
Nowy formularz 4z

Od czerwca br. obowiązuje nowy formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania.

2019-10-30
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest pierwszy kurs B.10 w ramach nowego szkolenia w bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS" poświęcony informowaniu w operacjach RLKS.

2019-10-01
Październikowe szkolenia i testy online

Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br.

AKTUALNOŚCI
2019-06-12

W ramach bloku C "Wypełnianie biznesplanu" dostępne są trzy kursy szkoleniowe poświęcone wypełnianiu formularza biznesplanu będącego załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Pierwszy kurs poświęcony jest wypełnianiu formularza biznesplanu dla operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej i obejmuje części I - IV (4.1) dotyczące:

 • wnioskodawcy, jego doświadczenia i przygotowania do realizowania operacji

 • zasobów, które będą wykorzystywane w realizowaniu operacji

 • celów pośrednich i końcowych operacji

 • zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży

 • wyjściowej sytuacji ekonomicznej

 • przedmiotu i zakresu planowanej operacji

Drugi kurs poświęcony jest wypełnianiu formularza biznesplanu dla operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej i obejmuje części IV (4.2) - VI formularza dotyczące:
 • analizy marketingowej

 • tworzenia oferty - charakterystyki produktu

 • określania klientów i rynku

 • dystrybucji i promocji produktu

 • konkurencji

 • analizy SWOT i ryzyk

 • zakresów działań

Kurs trzeci obejmuje części VII - XI formularza dotyczące:

 • zakresu rzeczowo-finansowego operacji

 • planowanych do utworzenia miejsc pracy

 • prognozowanego poziomu ceny i wielkości sprzedaży

Zapraszamy do zadawania pytań do tematyki szkolenia.