Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2019-08-01
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D7 w ramach bloku D "Środowisko i klimat".

2019-08-01
Sierpniowe szkolenia i testy online

Sierpniowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 sierpnia br.

2019-06-24
Zaświadczenia ukończenia szkoleń
Zaświadczenia będę do odbioru w biurze LGD
2019-06-19
Ankieta
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej!
2019-06-12
Sporządzanie biznesplanu

W ramach bloku C "Wypełnianie biznesplanu" dostępne są trzy kursy szkoleniowe poświęcone wypełnianiu formularza biznesplanu będącego załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

2019-06-12
Prezentajca szkoleniowa dla wnioskodawców

Zapraszamy do pobrania prezentacji dotyczącej aktualnych naborów wniosków.

2019-06-07
Warsztaty z biznesplanu

Zainteresowanych wnioskodawców zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone przygotowaniu Biznesplanu pt. "Jak udowodnić, iż operacja jest ekonomicznie uzasadniona".

2019-05-27
Szkolenia stacjonarne dla wnioskodawców

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w dniach 30-31 maja br. związanych z ogłoszonym terminem naboru wniosków w ramach realizacji LSR.

2019-05-20
Nabory wniosków

Dostępnych jest jedenaście ogłoszeń o naborach wniosków, które odbędą się w dniach 3 czerwca - 2 lipca br. Ogłoszenia dostępne są na stronie LGD

2019-03-27
Informacja z realizacji biznesplanu

W ramach bloku C "Sprawozdanie z realizacji biznesplanu" dostępne są już trzy kursy szkoleniowe poświęcone wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

AKTUALNOŚCI
2019-06-12

W ramach bloku C "Wypełnianie biznesplanu" dostępne są trzy kursy szkoleniowe poświęcone wypełnianiu formularza biznesplanu będącego załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Pierwszy kurs poświęcony jest wypełnianiu formularza biznesplanu dla operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej i obejmuje części I - IV (4.1) dotyczące:

 • wnioskodawcy, jego doświadczenia i przygotowania do realizowania operacji

 • zasobów, które będą wykorzystywane w realizowaniu operacji

 • celów pośrednich i końcowych operacji

 • zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży

 • wyjściowej sytuacji ekonomicznej

 • przedmiotu i zakresu planowanej operacji

Drugi kurs poświęcony jest wypełnianiu formularza biznesplanu dla operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej i obejmuje części IV (4.2) - VI formularza dotyczące:
 • analizy marketingowej

 • tworzenia oferty - charakterystyki produktu

 • określania klientów i rynku

 • dystrybucji i promocji produktu

 • konkurencji

 • analizy SWOT i ryzyk

 • zakresów działań

Kurs trzeci obejmuje części VII - XI formularza dotyczące:

 • zakresu rzeczowo-finansowego operacji

 • planowanych do utworzenia miejsc pracy

 • prognozowanego poziomu ceny i wielkości sprzedaży

Zapraszamy do zadawania pytań do tematyki szkolenia.