Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2020-02-10
Poprawkowa sesja testów

Poprawkowa sesja testów w lutym odbywa się w dniach 11 - 15 lutego br.

2020-01-30
Zaświadczenia ukończenia szkoleń i testy w lutym

Zaświadczenia ukończenia szkoleń można uzyskać po zakończeniu sesji testów.

2020-01-26
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jestnowy kurs B.13 w ramach szkolenia z bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS II" - poświęcony kwalifikowalności wydatków na środki transportu w operacjach RLKS.

2020-01-18
Poprawkowa sesja testów

Styczniowa, poprawkowa sesja testów odbywa się w dniach 18 - 31 stycznia br.

2020-01-10
Nabory wniosków już wkrótce

Nabory wniosków odbędą się w dniach 20 stycznia - 18 lutego 2020 r. Dostępnych jest 11 ogłoszeń o naborach wniosków oraz ogłoszenie o powierzeniu granów.

2019-12-31
Styczniowe szkolenia i testy online

Styczniowa sesja testów odbędzie się w dniach 3 - 16 stycznia br. a sesja poprawkowa 18 - 31 stycznia br.

2019-12-18
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest trzeci kurs B.12 w ramach szkolenia B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS" poświęcony realizacji operacji obejmujących roboty budowlane.

2019-12-10
Ankieta
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej!
2019-12-01
Grudniowe szkolenia i testy online

Grudniowa sesja testów odbywa się w dniach 8 - 22 grudnia br.

2019-11-27
Kwalifikowalność kosztów w operacjach RLKS

Dostępny jest nowy kurs B.11 w ramach bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS" poświęcony kwalifikowalności kosztów w operacjach RLKS

AKTUALNOŚCI
2019-11-05

Od czerwca br. obowiązuje nowy formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania.Formularze,  w wersjach dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i pozostałych zakresów operacji, dostępne są na stronie ARiMR:


I. Dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz

 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz

 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz

 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz


II. Dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz

 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz

 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz

 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz