Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2022-03-31
Kolejne sesje szkoleniowe planowane są na czerwiec/lipiec 2022 r.

Wznowienie zdalnych sesji szkoleń i testów na platformie EPIK planowane jest na czerwiec/lipiec br.

Zapraszamy!

2022-03-01
Zaświadczenia ukończenia szkoleń
Uprzejmie informujemy, że odbioru zaświadczeń ukończenia szkoleń
można dokonać osobiście
w biurze LGD w godzinach pracy.
Po dniu 7 marca 2022 r. zaświadczenia będziemy wysyłać pocztą.
2022-03-01
Marcowe szkolenia i sesja testów online

W marcu sesja testów odbędzie się w dniach 24-31 marca br.


2022-02-01
Lutowe szkolenia i sesja testów online

W lutym odbędą się dwie sesje testów:

I. w dniach 7-14 lutego
II. 21-28 lutego br.

2022-01-20
Ogłoszenie o naborach wniosków
Nabory wniosków numer 1/2022 i 2/2022 odbędą się od 7 lutego do 7 marca 2022r.

2022-01-19
Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

W związku z nadchodzącym terminem naboru wniosków (07.02.2022 - 07.03.2022)
zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.

2022-01-17
Nabory wniosków już wkrótce

Najbliższy i ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR 2016 - 2022 odbędzie się od 07.02.2022 - do 07.03.2022 r.

2022-01-13
Wypełnij ankietę!
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej!
2022-01-05
Styczniowe szkolenia i sesja testów online

W styczniu sesja testów odbędzie w dniach 24 - 31 stycznia br.

2021-08-20
Sierpniowe szkolenia i sesje testów online

Najbliższa sesja testów odbędzie się w dniach 24-31 sierpnia br. 

AKTUALNOŚCI
2020-05-27

Dostępny jest nowy kurs B.17 w ramach szkolenia z nowego bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS III" - poświęcony umowie na realizację operacji RLKS.Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące realizowania operacji i umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w wersji 7z:

  • Zabezpieczenie wykonania umowy o przyznanie pomocy
  • Zabezpieczenie w przypadku finansowania wyprzedzającego i zaliczki
  • Przypadki, w których możliwa jest zmiana umowy
  • Wypowiedzenie umowy o przyznanie pomocy

Zapraszamy do zadawania pytań do tematyki prezentacji.