Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2020-10-01
Październikowe szkolenia i testy online

Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br. 

2020-08-28
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.11 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony europejskiej Strategii na rzecz bioróżnorodności.

2020-08-03
Sierpniowe szkolenia i testy online

Sierpniowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 sierpnia br. 

2020-07-30
Nowy kurs w ramach bloku D

Dostępny jest nowy kurs D.10 w ramach szkolenia z bloku D "Środowisko i Klimat" - poświęcony Europejskiemu Zielonemu Ładowi

2020-07-01
Lipcowe szkolenia i testy online

Lipcowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 lipca br. 

2020-06-29
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest nowy kurs B.18 w ramach szkolenia z nowego bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS III" - poświęcony umowie na realizację operacji RLKS.

2020-06-23
Wypełnij ankietę!
Prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej do końca czerwca br.!
2020-06-02
Komunikat w sprawie zmiany przepisów wprowadzonych w związku z epidemią
Zmiany przepisów dla beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczą: zobowiązania do realizacji operacji w określonym terminie, wykonywania działalności gospodarczej i realizacji założeń biznesplanu, utrzymania liczby pracowników i zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej, poniesienia kosztów kwalifikowalnych.
2020-05-27
Zmiany w trybie konkurencyjnym wyboru wykonawców w związku z COVID19
We wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, przestał on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.
2020-05-27
Nowy kurs w ramach bloku B

Dostępny jest nowy kurs B.17 w ramach szkolenia z nowego bloku B "Realizacja i promocja w operacjach RLKS III" - poświęcony umowie na realizację operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2016-10-05

Pierwsza tura odpowiedzi na pytania do e-kursów bloku B już dostępna.


  • Co oznacza wpisywanie się w cel 6B PROW dotyczący wspierania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich?

  • Jak będą oceniane wnioski o przyznanie wsparcia?

  • Czy działania w ramach projektu mogą być realizowane poza obszarem LGD?

  • Ile wynosi okres trwałości utrzymania miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu

  • Na czym polegają etapy projektu?

To pierwsze pytania zadane przez mieszkańców LGD i potencjalnych beneficjentów wsparcia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LSR. Pytania świadczą o chęci dobrego przygotowania się do pisania projektów i składania wniosków. Odpowiedzi na pytania dostępne są w bloku szkoleniowym B na platformie EPIK. Pierwszy nabór wniosków już w tym kwartale.


Dziś kończy się trwająca od końca września sesja testów sprawdzających w ramach bloku B "Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR". Absolwent trzech kursów dostępnych w ramach tego bloku uzyska zaświadczenie ukończenia szkoleń.


W połowie października ruszy kolejna sesja testów. Równolegle do szkoleń e-learningowych w połowie października odbędzie się też cykl szkoleń stacjonarnych w gminach LGD. Szczegóły niebawem na stronie www.polnocnemazowsze.pl


Wkrótce ruszy też pierwszy kurs w ramach bloku szkoleniowego A "Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022" poświęcony pierwszemu celowi ogólnemu LSR "Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego" na obszarze LGD.


Zgodnie z regulaminem EPIK w ramach każdego kursu zalogowani uczestnicy/uczestniczki mają możliwość prowadzenia konsultacji online poprzez zadawanie pytań dotyczących tematyki każdego kursu. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe dostępne dla zalogowanych uczestników w ramce kursu.


Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy udzielane są w przeciągu 7 dni roboczych i publikowane w bazie pytań i odpowiedzi grupowanej. wg tematyki kursów. Za każde pytanie merytoryczne (bezpośrednio powiązane z tematem danego kursu lub określonym problemem) przyznawany jest jeden punkt aktywności (patrz pkt. 7 regulaminu).


Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest w zakładce TWOJA STRONA. W przypadku nie uznania danego pytania przez eksperta lub nie udzielenie na nie odpowiedzi w przeciągu siedmiu dni roboczych, zadającemu przysługuje odwołanie, składane pisemnie na adres mailowy do moderatora EPIK, podany w zakładce KONTAKTZapraszamy do korzystania z e-szkoleń i dalszego zadawania pytań do kursów!