Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2018-05-02
Majowe szkolenia i testy online
Majowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 maja br.
2018-02-05
Warsztaty z biznesplanu
W związku z ogłoszonym naborem wniosków na realizację projektów w ramach LSR, LGD "Północne Mazowsze" zaprasza na warsztaty z przygotowania biznesplanu dla osób rozwijających działalność gospodarczą.
2017-12-18
Ankiety
Prosimy o wypełnienie krótkich ankiet!
2017-11-30
Szkolenia na obszarze LGD

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 07-13.12.2017 r. w godzinach i miejscach podanych w harmonogramie.

2017-11-22
Rozwój ekonomii społecznej
Dostępny jest kurs C.5 poświęcony ekonomii społecznej.
2017-10-31
Nowe wzory dokumentów dla Wnioskodawców
Dostępne są nowe wzory dokumentów w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR
2017-10-02
Październikowe szkolenia i testy
Październikowa sesja testów odbędzie się w dniach 17 - 31 października br.
W ramach sesji dostępny jest nowy kurs szkoleniowy w ramach bloku C poświęcony projektom grantowym!
2017-09-18
Portal konkurencyjności
Wnioskodawcy i beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek wyboru oferty w trybie konkurencyjnym.
2017-09-15
Zmiana Rozporządzenia RLKS

Obowiązuje już zmienione Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS" objętego PROW 2014–202.

2017-09-01
Wrześniowe szkolenia i testy
Wrześniowa sesja testów odbędzie się w dniach 16 - 30 września br.
AKTUALNOŚCI
2017-05-26

Dostępny jest drugi kurs w ramach bloku tematycznego D!


W ramach bloku tematycznego D "Środowisko i klimat" na platformie edukacyjnej EPIK dostępny jest już drugi kurs pt. "Ochrona klimatu w operacjach LSR" poświęcony możliwościom uwzględniania wymogów klimatycznych w planowaniu i realizacji operacji w ramach LSR.

Działania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, obok innowacyjności i ochrony środowiska, należą do przekrojowych celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, a tym samym inicjatywy Leader wdrażanej za pośrednictwem LSR. Pozyskanie wiedzy o tym jak uwzględniać aspekty i wymogi klimatyczne na poziomie przygotowywania projektów oraz zaplanowanie adekwatnych rozwiązań w tym zakresie w operacji jest punktowane w lokalnych kryteriach wyboru LKW, stosowanych w procesie oceny operacji przez LGD.


Kurs D2 obejmuje zagadnienia związane z:
  • aspektami klimatycznymi realizacji przedsięwzięć gospodarczych
  • kierunkami działań proklimatycznych i energooszczędnych w projektach 
  • rodzajami działań niskoemisyjnych 
  • sposobami adaptacji do skutków zmian klimiatu

Test do kursu D2 planowany jest w czerwcowej sesji szkoleń, w drugiej połowie czerwca br. W czerwcu ukaże się też trzeci kurs szkoleniowy z bloku D, poświęcony wdrażaniu ekoinnowacji w projektach LSR.


Zapraszamy do zadawania pytań do tematyki kursów i życzymy powodzenia w podchodzeniu do testów!


Moderator EPIK