Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKTUALNOŚCI
2017-09-18
Portal konkurencyjności
Wnioskodawcy i beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek wyboru oferty w trybie konkurencyjnym.
2017-09-16
Trwa wrześniowa sesja testów
Aktualna sesja testów odbywa się w dniach 16 - 30 września br.
2017-09-15
Zmiana Rozporządzenia RLKS

Obowiązuje już zmienione Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS" objętego PROW 2014–202.

2017-09-01
Wrześniowe szkolenia i testy
Wrześniowa sesja testów odbędzie się w dniach 16 - 30 września br.
2017-06-26
Ekoinnowacje

Dostępny jest trzeci kurs w ramach bloku tematycznego D poświęcony ekoinnowacyjności.

2017-06-19
Ankiety
Prosimy o wypełnienie ankiety!
2017-06-13
Nabór wniosków

Zakończył się nabór wniosków, który odbywał się od 29 maja do 12 czerwca.

2017-05-26
Ochrona klimatu w operacjach LSR

Dostępny jest drugi kurs w ramach bloku tematycznego D!

2017-04-12
Wkład rzeczowy

Wymagany wkład własny do projektu (operacji) może być wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej. Musi on jednak obejmować koszty kwalifikowalne i bezpośrednio powiązane z charakterem i zakresem planowanej operacji.

2017-04-10
Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Przypominamy rodzaje wydatków, które kwalifikują się do refundacji w operacjach LSR

AKTUALNOŚCI
2017-06-19
Prosimy o wypełnienie ankiety!

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się w 2017 r. i nie wypełnili jeszcze ankiet ewaluacyjnych, prosimy o ich wypełnienie do dnia 28 czerwca.


Ankiety dostępne są na platformie EPIK w formie elektronicznej:


A. Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe

B. Ankieta ewaluacyjna


Ich wypełnienie zajmuje tylko 5 minut! 


Każda ankieta składa się z ośmiu krótkich pytań, a spośród dostępnych odpowiedzi należy zaznaczyć jedną.


Ankiety dostępne są w zakładce Ankieta w głównym pasku menu. Kliknięcie w zakładkę Ankieta powoduje otwarcie poszczególnego pytania. 


Po udzieleniu odpowiedzi należy ją zatwierdzić. Aby przejść do kolejnego pytania, należy ponownie kliknąć zakładkę Ankieta.